Titulka Titulka Titulka Titulka Titulka Titulka Titulka
<< > || >>

Co se povedlo v minulých volebních obdobích

 

Níže naleznete výčet podstatných činností, akcí, apod., na kterých se členové uvedení na kandidátce SNK Za lepší Hradec a obce buď podíleli, zasloužili se o ně, nebo je přímo realizovali, či realizují.

 

V letech 2014 - 2018  čtyři Vámi zvolení zastupitelé za SNK Za lepší Hradec a obce  

Navrhli a získali v Zastupitelstvu města podporu pro:

- kompletní opravu chodníků v lokalitě Pod Hanuší

- zřízení speciálního účtu pro budoucí opravu Národního domu, na kterém se nyní nachází 9.000.000,-Kč

- opravy komunikací v Bohučovicích, Hradci, Domoradovicích, Jakubčovicích, Kajlovci a Žimrovicích

- postupnou a racionální rekonstrukci Kulturního domu v Domoradovicích a v Benkovicích

- pořizování videozáznamů z jednání zastupitelstva města a jejich zveřejňování


Všemi hlasy při projednávání v zastupitelstvu města podpořili:

- digitalizaci kina ORION v Národním domu

- rekonstrukci školní kuchyně MŠ v Hradci nad Moravicí

- vybudování bezpečné cyklostezky do Kajlovce

- rekonstrukci  "Domu seniorů" na Opavské ulici

- navrácení sportovišť a majetku TJ Hradec nad Moravicí

- opravy MŠ v Bohučovicích, Hradci, Kajlovci, Jakubčovicích a Žimrovicích

- opravy městského koupaliště

 

Nejvýznamnější počiny členů SNK Za lepší Hradec a obce ve volebním období 2010 - 2014

- zbudování zastávky na ulici Opavská – členy našeho sdružení bylo iniciováno zastřešení autobusové zastávky na ulici Opavská ve směru na Opavu.

- vytvoření grantového systému – podíleli jsme se na myšlence vzniku a přípravě grantového systému města, který nyní funguje při přerozdělování financí určených neziskovým organizacím působícím v našem městě a obcích

- pořízení rychlostního radaru pro policii ČR – na základě iniciace naším sdružením a zastupitelem Bc. Vladimírem Poláškem se dojednalo zakoupení měřiče rychlosti (radaru), který je nyní v užívání Policie ČR, konkrétně obvodního oddělení Hradec nad Moravicí. Radar je využíván k měření rychlosti v našem městě, okolních obcích a obcích které se finančně podílely na zakoupení radaru. Významně se tak přispělo k vyšší bezpečnosti silničního provozu.

- provozování informačního serveru www.hradecinfo.cz - po převzetí serveru sdružením Za lepší Hradec, o.s. se daří zvyšovat informovanost občanů našeho města a obcí právě díky tomuto serveru. Podařilo se zapojit mnoho externích přispivatelů a díky tomu se více než dvojnásobně zvýšila návštěvnost. Server www.hradecinfo.cz také výrazně přispívá k šíření informací a jména našeho města v ČR a zahraničí.

- organizování brigád v zámeckém parku – ti z Vás kdo také přidali svou rukou k dílu ví, jaký je zámecký park na vlastní kůži. Všichni jsme čištěním a úklidem náletů, listí, apod.  přispěli k částečné obnově a údržbě parku, který patří k významným cílům návštěvníků z celé České republiky a zahraničí.

- práce v komisích a výborech – mezi významnou činnost našich členů, kteří se tak i když jen poradním hlasem podílí na řízení města, je práce ve výborech a komisích města. Konkrétně se jedná o Finanční výbor, Sportovní a kulturní komisi a Přestupkovou komisi

volte 7 150