Titulka Titulka Titulka Titulka Titulka Titulka Titulka
<< > || >>

Sedm volebních cílů SNK Za lepší Hradec a obce

 

kandidati 2018 

 

1. Provedení konkrétních investičních akcí

- rekonstruovat Národní dům a pokračovat v opravách kulturních domů v Domoradovicích, Benkovicích a Žimrovicích
- proměnit budovu nádraží v důstojnou "vstupní bránu" našeho města

 

2. Zvyšování bezpečnosti občanů a systematizace oprav veřejných komunikací

- ve spolupráci  s vedením vodáren, plynáren a ČEZ a.s. vytvořit společný harmonogram oprav komunikací a chodníků v  městě a všech obcích za účelem zefektivnění  využití společných investic
- zkontrolovat všechny lávky a mosty v majetku města a opravit "houpací" most na Stránce
- vybudovat veřejné osvětlení na přístupové komunikaci ve Filipovicích
- revitalizovat historické centrum města tzv. Městečko

 

3. Veřejná sportoviště pro všechny

- zřídit multifunkční hřiště u ZŠ v Hradci nad Moravicí přístupné mimo dobu výuky veřejnosti
- vybudovat zázemí (šatny a sociální zařízení) pro všechny sportovce u fotbalového hřiště
- opravit travnatá hřiště v Domoradovicích, Jakubčovicích a Kajlovci
- pokusit se o vybudování sportoviště a klidové zóny pro občany lokality Pod Hanuší

 

4. Podpora kultury a volnočasových aktivit

- rekonstrukcí Národního domu vytvořit zázemí kinu, knihovně, hudebníkům a zájmovým spolkům
- zachovat grantový systém a podporovat kulturní a společenské aktivity všech spolků a sborů dobrovolných hasičů na území města a v obcích
- zavést  participativní rozpočet = vyčlenit část rozpočtu města na nové kulturní nebo společenské projekty, o jejichž realizaci rozhodnou ne zastupitelé, ale samotní občané města

 

5. Zlepšení komunikace veřejné správy města s občany

- zveřejňovat výsledky výběrových řízení a uzavíraných smluv města, zveřejňovat městský rozpočet a výsledky hlasování zastupitelstva na webových stránkách města
- pokračovat v námi zavedeném systému zveřejňování videozáznamů z jednání zastupitelstev

 

6. Zefektivnění funkčnosti samosprávy města

- minimalizovat vícepráce při investičních akcích města jasným zadáním, precizní přípravou projektů a jejich důslednou kontrolou
- posílit roli a vybavení Technických služeb města za účelem jejich většího využití při realizaci drobných investičních akcí, a tím dosáhnout úspory finančních prostředků
- žádosti o dotace z veřejných zdrojů nejdříve předjednávat se všemi zastupiteli a teprve poté podávat žádosti na příslušné úřady ( jedná se v mnoha případech o pravý opak dosavadní praxe)

 

7. Podpora výstavby obchvatu města a kontrola rozsahu těžby kamenolomu v Bohučovicích

- pokračovat v aktivitách vedoucích ke snížení dopravní zátěže na silnici I. třídy ve směru Opava - Hradec nad Moravicí - Fulnek
- kontrolovat dodržování limitů těžby a hranic dobývacího prostoru v kamenolomu Bohučovice, jakož i dodržování zákonů a předpisů ze strany dopravních společností převážejících kamenivo

 

  volte 7 150

 

               Slušně a pracovitě             

Společný tým SNK Za lepší Hradec a obce